top of page

SILNÉ STRÁNKY

Proč stojí za to pracovat se silnými stránkami? 

 • Jsou zdrojem naší energie a radosti.

 • Pomáhají nám v životě dosáhnout úspěchu a naplnit naše cíle.

 • Jsou našimi "štíty" v kritické situaci a slouží nám jako opora při řešení problémů.

 • Díky nim můžeme využít svůj potenciál a být úspěšní v oblastech, které nás baví a zajímají.

METODA VIA SILNÉ STRÁNKY
 • Metoda "VIA Silné stránky" pomáhá lidem porozumět jejich vlastním silným stránkám a přispívá k pozitivnímu vnímání sebe sama.

 • Práce se silnými stránkami pomáhá při budování odolnosti tím, že si jednotlivci definují způsoby, jak zvládat obtížné situace s využitím svých silných stránek.

 • Tato propracovaná metoda učí studenty porozumět abstraktním pojmům a vlastnostem, jako je empatie, pochopení pro odlišnosti, vzájemná podpora a další, které jsou důležité pro mezilidské vztahy a optimální fungování.

 • Studenti se také učí rozlišovat jemné nuance jednotlivých silných stránek a důležitost rozlišování jejich použití v různých situacích.

 • Metoda VIA poskytuje nehodnotící a pozitivní pohled na jednotlivce, což ji činí nástrojem, který citlivě pracuje se sebevědomím dětí a dospívajících a nenásilně je učí zaměřovat se na pozitivní aspekty života.

VIA = VIRTUES IN ACTION 

Paleta 24 silných stránek, praktické VIA karty, jednoduchý sebehodnotící dotazník.

Balíček užitečných nástrojů se kterým můžete pracovat sami. 

Chcete-li získat hlubší porozumění a další podpůrné materiály, přihlaste se na školení VIA.

24 SILNÝCH TRÁNEK

VEDENÍ LIDÍ, FÉROVOST, TÝMOVOST

LÁSKA, SOCIÁLNÍ INTELIGENCE, LASKAVOST

HUMOR, OCENĚNÍ KRÁSY A DOKONALOSTI, NADĚJE A OPTIMISMUS, VDĚČNOST, SPIRITUALITA

KREATIVITA, ZDRAVÝ ÚSUDEK, MOUDROST, ZVÍDAVOST, LÁSKA K UČENÍ

SKROMNOST, ODPUŠTĚNÍ, SEBEKONTROLA, OPATRNOST

UPŘÍMNOST, VYTRVALOST, STATEČNOST, VITALITA

VIA KARTY 

V roli rodiče

 • Vneste téma silných stránek do každodenního života vaší rodiny. Nasměrujte pozornost vašich nejbližších k tomu, čeho si na sobě a druhých váží. Obohaťte společný čas o téma silných stránek.

 • Naučte děti mluvit slovníkem silných stránek, najít je v sobě, a pracovat s nimi. Pomozte jim odhalit svůj potenciál ve vlastnostech jako jsou trpělivost, opatrnost či vděčnost, o které se budou moci opřít ve vztazích nebo jim pomohou v hledání studijního či profesního zaměření.

 • Při řešení problémů s dítětem (například impulzivita, potíže se zvladatelností, výkyvy nálad atd.) zapojte / využijte jazyk silných stránek, díky kterému budete moci vést dialog v pozitivním duchu. Vytvoříte atmosféru psychologického bezpečí, ve které budete moci společně s dítětem tyto problémy prozkoumat a společně hledat řešení.

 • Při individuálním dialogu s dítětem využijete krásné návodné obrázky, které usnadní i mladším dětem porozumění tomu, co konkrétní silná stránka znamená.

 • Pokud nebudete chtít z nějakého důvodu využít testu silných stránek, nechte dítě, ať si samo vybere 3 – 7 silných stránek, se kterými se nejvíce identifikujte. Diskutujte s dítětem přínosy a nevýhody každé z těchto silných stránek. Povídejte si o tom, ve kterých situacích jsou pro dítě jeho silné stránky užitečné, a ve kterých je dobré je regulovat.

 • Udělejte si klid na hravé odpoledne s celou rodinou. Povídejte si o tom, jaké silné stránky na sobě vidíte. Jde o krásnou aktivitu, díky které dáváte pozitivní zpětnou vazbu vašim nejdražším, můžete jim poděkovat a ocenit je za věci, které možná někdy můžete brát jako samozřejmé. Přineste novou dynamiku do komunikace ve vaší rodině. Vsadíme se, že se navzájem překvapíte – silné stránky máme často tendenci brát jako samozřejmost!

 

V roli učitele

 • Využijte karty při týmových aktivitách ve třídě – zprostředkujte jazyk silných stránek dětem tak, aby se staly k silným stránkám vnímavější.

 • Karty můžete připevnit na třídní nástěnku a nechat děti pracovat v průběhu týdne metodou „tajného hledání silných stránek“, kdy budou navzájem sledovat silné stránky spolužáků a ke kartám lepit jména těch, kteří jsou nositeli těchto silných stránek.

 • Vezměte s sebou karty na třídní výlet a nechte děti objevovat svůj potenciál i oceňovat to, čeho si váží na ostatních.

 • Věnujte třídnické hodiny nebo čas ve družině tématu silných stránek a nechte děti si vzájemně pomáhat při identifikaci toho, jak silné stránky rozvíjet.

 • Více praktických tipů a cvičení pro školy se naučíte na našem školení VIA silné stránky.

 

V roli kouče, psychologa, terapeuta

 • Abyste jednoduše a srozumitelně porozuměli metodice VIA a byli schopni ji vysvětlit vašim dospělým či dětským klientům. V českém jazyce existuje dnes minimum dostupných informací o metodice VIA. Proto jsme pro vás připravily tuto praktickou pomůcku, díky které můžete s metodou skutečně začít pracovat.

 • Využijte karty při práci s týmy, na workshopech zaměřených na zlepšení týmové atmosféry, vzájemné poznání členů týmu i zlepšení spolupráce.

 • Pomozte klientům odhalit vnitřní zdroje, které jim pomohou při řešení jejich problémů – klienti si často nejsou svých silných stránek vědomi, a proto s nimi nemohou vědomě pracovat.

 • Pracujte s konceptem tzv. zlatého středu, a hledejte s klienty optimální úroveň použití jejich silných stránek (pokud je některá ze silných stránek přehnaně zastoupena, může „hrát“ i proti nám).

 • Pomozte klientům získat pozitivnější náhled na jejich potíže. Podpoříte je v pocitu, že problémy mají řešení a můžete je společně zvládnout. Díky tomu, že budete sami používat jazyk silných stránek, budete si jich u klientů více všímat a společně je oslavovat a rozvíjet!

SEBEHODNOTÍCÍ TEST

Test VIA si vyplníte jednoduše na webových stránkách VIA.

 • Zabere vám to asi 15 minut.

 • Test je dispozici ve verzi pro dospělé a pro děti od 10 let.

 • Test můžete absolvovat s mladšími dětmi, záleží na míře vyspělosti, ale doporučujeme, abyste v takovém případě případně pomohli dítěti s vysvětlením pojmů. 

 • Pamatujte, že nejsou žádné správné a špatné odpovědi.

bottom of page