top of page

PRO RODIČE

Chcete poznat silné stránky vašeho dítěte? Zajímá vás, které silné stránky mu pomáhají v řešení náročných sociálních situací a jak je může dál rozvíjet? 
We offer our services in Czech and English language.

NABÍZÍME VÁM

Individuální konzultace, zaměřená na identifikaci silných stránek a způsoby, jak je lze rozvíjet

a jak využít jejich sílu ke zvýšení odolnosti a schopnosti překonávat překážky.
 

Součástí konzultace je identifikace silných stránek pomocí řízeného rozhovoru, dítě nevyplňuje test VIA předem.

  • Délka: 1.5 hodiny konzultace s dítětem + 30 minut debrief pro rodiče 

  • Cena: 2 500 Kč

Individuální konzultace s využitím výsledku testu silných stránek VIA.
Spolu s dítětem budeme hledat způsoby, jak může rozvíjet své silné stránky a jak využít jejich sílu ke zvýšení odolnosti
a schopnosti překonávat překážky.

  • Délka: 1,5 hodiny konzultace s dítětem + 30 minut debrief pro rodiče

  • Cena: 2 500 Kč

Více o metodě VIA

REFERENCE

Paní Mácová u nás ve škole vedla školení na téma pozitivní psychologie a z ní vycházející přístup k dětem jak ve výuce, tak v běžném životě. Workshop obsahoval teorii i praktická cvičení jak pozměnit své myšlení a následně přístup k sobě, ostatním a tedy i komunikaci s dětmi - žáky. Paní lektorka je zkušená v oboru a tématech, která školí. Je velmi příjemná, otevřená konverzaci a otázkám. Školení probíhalo česky i anglicky a náš učitelský sbor byl velmi spokojen a mnozí nově nabyté zkušenosti ihned aplikovali ve své práci i osobním životě. Proto jsme paní lektorku pozvali ještě s dalším tématem "Formativní hodnocení žáků a růstové nastavení mysli". Opět jsme byli nadšeni a můžeme její semináře směle doporučit.

 

Dominika Adamová , vedoucí Poradenského centra;
školní poradce a terapeut

Open Gate School

bottom of page